incitaskolen

Incitaskolen uddanner unge
respektfuldt, kærligt og ambitiøst

Incita STU
– for fagfolk og forældre

Incita STU henvender sig til unge under 25 år, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en ungdomsuddannelse på almene vilkår.

Vores 3-årige plan skal udvikle de unge og guide dem igennem 6 fagområder, som styrker dem fagligt, personligt og socialt. Vi fokuserer på at inspirere og hjælpe de unge med at undersøge og afklare håb, interesser og realistiske beskæftigelsesønsker for fremtiden. Sammen med de unge finder vi deres kompetencer og træner dem, der peger i retning af ønskerne om fremtidig beskæftigelse.

Unge og virksomhederne

Vi ved af erfaring at mange efter STU står med næsten ingen tilknytning og viden til arbejdsmarkedet. Det har vi derfor stort fokus på. Gennem vores daglige samarbejde med mange hundrede virksomheder vil vi finde de bedste match mellem de unge og virksomhederne. De unge skal have en succesfuld oplevelse med arbejdsmarkedet så de kan få inspiration til fremtiden.

Udslusningsplan med jobmål

Allerede fra 1. år etablerer vi praktikker, som vi løbende følger op på. Vi laver en udslusningsplan med jobmål og forslag til yderligere uddannelses- eller arbejdsmarkedsafklaring. Vi inddrager de unges netværk og prioriterer samarbejdet med kommunen højt for at skabe de bedste vilkår for de unge efter uddannelsen.

En fast kontaktlærer
Start-kammeratordning, hvor en gammel elev hjælper den nye
Fællesskab og venskaber – fokus på at forhindre ensomhed.
Livsduelighed og ejerskab af eget liv.

INCITA STU 3-ÅRIG PLAN

Uddannelse og praktik

1. år: Inspiration

Sammen med den unge stimulerer, undersøger og afklarer vi håb, interesser og realistiske beskæftigelsesønsker for fremtiden. Vi etablerer og følger op på praktikker.

2. år: Øve kompetencer

Hvad kan den unge allerede, og hvilke kompetencer skal trænes med fokus på fremtidig beskæftigelse? Vi etablerer og følger op på praktikker, og lægger en udslusningsplan med jobmål og forslag til yderligere uddannelses- eller arbejdsmarkedsafklaring.

3. år: Realisering

Den unge skal nu realisere første skridt mod de ønsker, der er lagt for fremtidens beskæftigelse. Vi etablerer praktikker indenfor de områder, hvor der er gode jobmuligheder. Vi beskriver tydeligt, hvilke styrker og udfordringer, den unge har i forhold til det videre voksenliv. 

Dagligdagen består af mindst 21 timer/uge med aktiviteter fra 6 fagområder, se nedenfor. Skemaet laves individuelt på baggrund af den unges uddannelsesplan.

Kathrine Christensen
telefon 4189 5353

kch@incita.dk

Anja Clausen
telefon 4189 5341

acl@incita.dk

I Incita tror vi på, at fællesskabet styrker dig fagligt og socialt. Vi bruger tid på at lære hinanden at kende og på at bekæmpe ensomhed, både for at få det bedre, og fordi det øger dine chancer for at lære at klare dig selv og få et godt liv efter din STU.

Alle lærer forskelligt, og derfor undersøger vi hvordan du bedst kan lide at lære nyt. Det betyder, at du kan få mere ud af uddannelsen.

Vi inddrager dig og din familie aktivt. Samtidig samarbejder vi med kommunen for at skabe de bedste vilkår for at hjælpe dig godt videre efter uddannelsen.

Incita kender mange hundrede virksomheder, som vi dagligt samarbejder med. Blandt andet om at praktikpladser til unge. Dine egne erfaringer på arbejdsmarkedet er meget værd, når du skal finde dine interesser og noget du kan uddanne dig i og arbejde med.  

Om Incita

Incita er en socialøkonomisk virksomhed...

Incita er en socialøkonomisk virksomhed med afdelinger i Aarhus, Hovedstaden, Silkeborg og Søborg. Vi arbejder for at udvikle det rummelige arbejdsmarked – ikke blot ved at tale om det, men ved at levere det. Organisationens historie går tilbage til 1966.

Incita etableret som en erhvervsdrivende fond...

Incita er etableret som en erhvervsdrivende fond med flere afdelinger, som alle arbejder for at støtte målgrupper af ledige og sygemeldte med at finde beskæftigelse, uddannelse og afklaring om deres fremtid på arbejdsmarkedet. Blandt andet støtter vi unge på vej til et selvstændigt liv med beskæftigelse og størst mulig grad af selvforsørgelse.  

Incita Hovedstaden omfatter en produktion...

Incita Hovedstaden omfatter en produktion, som tilbyder services, industriel montage og produktion til virksomheder på almindelige markedsvilkår.

Incita Hovedstaden omfatter også Kilden i Incita, et arbejdsfællesskab for mennesker med senhjerneskader. 

I Incita tror vi på, at fællesskabet styrker...
I Incita tror vi på, at fællesskabet styrker dig fagligt og socialt. Vi bruger tid på at lære hinanden at kende og på at bekæmpe ensomhed, både for at få det bedre, og fordi det øger dine chancer for at lære at klare dig selv og få et godt liv efter din STU.
Alle lærer forskelligt
Alle lærer forskelligt, og derfor undersøger vi hvordan du bedst kan lide at lære nyt. Det betyder, at du kan få mere ud af uddannelsen.
Vi inddrager dig og din familie aktivt...
Vi inddrager dig og din familie aktivt. Samtidig samarbejder vi med kommunen for at skabe de bedste vilkår for at hjælpe dig godt videre efter uddannelsen.

Incita kender mange hundrede virksomheder, som vi dagligt samarbejder med. Blandt andet om at praktikpladser til unge. Dine egne erfaringer på arbejdsmarkedet er meget værd, når du skal finde dine interesser og noget du kan uddanne dig i og arbejde med.

Kom i kontakt

I København tæt på Ny Ellebjerg Station finder du et unikt tilbud om undervisning for unge med forskellige faglige og sociale vanskeligheder: Incita STU

Email adresse
Incitaskolen@incita.dk
Ring os op
4189 5353
Besøg os
Haydnsvej 2, 3. sal
2450 København SV