Fag og aktiviteter

Fysisk aktivitet og nærområdet

På Incitaskolen tror vi på at fysisk aktivitet gør en forskel både for din sundhed og for fællesskabet. Vi har egen gymnastiksal og træningsrum som vi benytter til fysiske aktiviteter der både kan være på hold og individuelt.

Incitas erfarne fysioterapeuter kan hjælpe med at finde frem til netop den træning, der er bedst for dig, og kan komme med gode råd generelt om sundhed, og om at komme i bedre form.

Incita STU ligger tæt på Valby parken som vi har adgang til året rundt. Valby Parken består af mange forskellige sektioner med store og små haver, hvor man kan løbe, spille, gå, opleve, lege og mærke bevægelse og natur. Det kan være en stille gåtur, afspænding eller fælles øvelser. Valby parken når helt ud til. Fra Incita gennem Valby parken er der knap 2 km til vandet ved Kalveboderne – en dejlig tur!

På Incita STU har vi stor opmærksomhed på fællesskabets betydning for et rigt ungdomsliv. Vi har derfor sociale fag, værksteder, musik og fysiske aktiviteter, som styrker sociale kompetencer. Fællesskabet og de sociale kompetencer er vigtige for at bekæmpe ensomheden, som fylder meget hos mange unge.

 Vi ved af erfaring at mange efter STU står med næsten ingen tilknytning og viden til arbejdsmarkedet. Det har vi derfor stort fokus på. Gennem vores daglige samarbejde med mange hundrede virksomheder vil vi finde de bedste match mellem de unge og virksomhederne. De unge skal have en succesfuld oplevelse med arbejdsmarkedet så de kan få inspiration til fremtiden.

Allerede fra 1. år etablerer vi praktikker, som vi løbende følger op på. Vi laver en udslusningsplan med jobmål og forslag til yderligere uddannelses- eller arbejdsmarkedsafklaring. Vi inddrager de unges netværk og prioriterer samarbejdet med kommunen højt for at skabe de bedste vilkår for de unge efter uddannelsen.

Det vi tilbyder unge hos Incita STU

Fysiske hjælpemidler og pædagogiske redskaber

Vi bruger fysiske hjælpemidler, tekniske hjælpemidler og pædagogiske redskaber, som understøtter den unges udvikling og læring bedst muligt, både på skolen og i ekstern praktik.

Incitaskolens fysio-/ergoterapeuter vurderer behovet for hjælpemidler med vægt på, om de støtter den unge i at udføre planlagte aktiviteter selvstændigt og deltage i undervisningen på skolen sammen med de andre unge. Den unge får den nødvendige instruktion i at bruge hjælpemidlet.

Personlig udvikling og social inklusion:

• En fast kontaktlærer
• Start-kammeratordning, hvor en gammel elev hjælper den nye.
• Fællesskab og venskaber – fokus på at forhindre ensomhed.
• Livsduelighed og ejerskab af eget liv.

Inddragelse af netværk:

• Incita inddrager elevens forældre og evt. andre personer.
• Incita er vant til at samarbejde med UU, forvaltninger, jobcentret samt behandlings- og sundhedssektoren – kommunalt og regionalt.

Uddannelse og praktik:

• Vi støtter den unge i at vælge uddannelse og branche.
• Rummelige værksteder, hvor vi løser rigtige opgaver.
• Praktik på virksomheder, som er vant til sårbare unge. 

 

Egne værksteder:

• Køkken, kantine & café
• Industriproduktion, montage, pakkeri og lager
• Grønne områder & pedel
• Detail & servicemedarbejder
• IT, kommunikation & sociale medier
• Idræt & sundhed.