Fag og aktiviteter

Sundhed

På Incitaskolen tror vi på, at fysisk aktivitet gør en forskel for din sundhed og for fællesskabet. Vi bruger både lokalområdet, gymnastiksale og træningsrum til fysiske aktiviteter, både på hold og individuelt.

Incitas erfarne fysioterapeuter kan hjælpe med at finde frem til netop den træning, der er bedst for dig, og kan komme med gode råd generelt om sundhed, og om at komme i bedre form.

Incitaskolen i Østerbro ligger i Svanemøllehallen med masser af muligheder for sportsaktiviteter.

Incitaskolen i Sydhavn har egen gymnastiksal og benytter Valby parkens mange store og små haver, hvor man kan løbe, spille, gå, opleve, lege og mærke bevægelse og natur. Det kan være en stille gåtur, afspænding eller fælles øvelser.

Incitaskolen i Herlev ved Center for Autisme har egen have ved indgangspartiet og et godt samarbejde med en lang række virksomheder tæt på. 

Det vi tilbyder unge hos Incita STU

Fysiske hjælpemidler og pædagogiske redskaber

Vi bruger fysiske hjælpemidler, tekniske hjælpemidler og pædagogiske redskaber, som understøtter den unges udvikling og læring bedst muligt, både på skolen og i ekstern praktik.

Incitaskolens fysio-/ergoterapeuter vurderer behovet for hjælpemidler med vægt på, om de støtter den unge i at udføre planlagte aktiviteter selvstændigt og deltage i undervisningen på skolen sammen med de andre unge. Den unge får den nødvendige instruktion i at bruge hjælpemidlet.

Personlig udvikling og social inklusion:

• En fast kontaktlærer
• Start-kammeratordning, hvor en gammel elev hjælper den nye.
• Fællesskab og venskaber – fokus på at forhindre ensomhed.
• Livsduelighed og ejerskab af eget liv.

Inddragelse af netværk:

• Incita inddrager elevens forældre og evt. andre personer.
• Incita er vant til at samarbejde med UU, forvaltninger, jobcentret samt behandlings- og sundhedssektoren – kommunalt og regionalt.

Uddannelse og praktik:

• Vi støtter den unge i at vælge uddannelse og branche.
• Rummelige værksteder, hvor vi løser rigtige opgaver.
• Praktik på virksomheder, som er vant til sårbare unge. 

 

Egne værksteder:

• Køkken, kantine & café
• Industriproduktion, montage, pakkeri og lager
• Grønne områder & pedel
• Detail & servicemedarbejder
• IT, kommunikation & sociale medier
• Idræt & sundhed.