For fagfolk og forældre

Incita STU - for fagfolk og forældre

Incita STU henvender sig til unge under 25 år, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en ungdomsuddannelse på almene vilkår.


Vores 3-årige plan skal udvikle de unge og guide dem igennem 6 fagområder, som styrker dem fagligt, personligt og socialt. Vi har fokus på at inspirere og hjælpe de unge med at undersøge og afklare håb, interesser og realistiske beskæftigelsesønsker for fremtiden. I samarbejde med de unge finder vi frem til deres kompetencer, og træner dem, der peger i retning af ønskerne om fremtidig beskæftigelse.


På Incita STU har vi stor opmærksomhed på fællesskabets betydning for et rigt ungdomsliv. Vi har derfor sociale fag, værksteder, musik og fysiske aktiviteter, som styrker sociale kompetencer. Fællesskabet og de sociale kompetencer er vigtige for at bekæmpe ensomheden, som fylder meget hos mange unge. 

 Vi ved af erfaring at mange efter STU står med næsten ingen tilknytning og viden til arbejdsmarkedet. Det har vi derfor stort fokus på. Gennem vores daglige samarbejde med mange hundrede virksomheder vil vi finde de bedste match mellem de unge og virksomhederne. De unge skal have en succesfuld oplevelse med arbejdsmarkedet så de kan få inspiration til fremtiden.


Allerede fra 1. år vil vi etablere praktikker som vi løbende følger op på. Vi udarbejder en udslusningsplan med jobmål og forslag til yderligere uddannelses- eller arbejdsmarkedsafklaring. Vi inddrager de unges netværk og prioriterer samarbejdet med kommunen højt, for at skabe de bedste vilkår for de unge efter uddannelsen.

INCITA STU 3-ÅRIG PLAN

1. år: Inspiration.

Sammen med den unge stimulerer, undersøger og afklarer vi håb, interesser og realistiske beskæftigelsesønsker for fremtiden. Vi etablerer og følger op på praktikker.

2. år: Øve kompetencer.
Hvad kan den unge allerede, og hvilke kompetencer skal trænes med fokus på fremtidig beskæftigelse? Vi etablerer og følger op på praktikker, og lægger en udslusningsplan med jobmål og forslag til yderligere uddannelses- eller arbejdsmarkedsafklaring.

3. år: Realisering.
Den unge skal nu realisere første skridt mod de ønsker, der er lagt for fremtidens beskæftigelse. Vi etablerer praktikker indenfor de områder, hvor der er gode jobmuligheder. Vi beskriver tydeligt, hvilke styrker og udfordringer, den unge har i forhold til det videre voksenliv. 

Dagligdagen består af mindst 21 timer/uge med aktiviteter fra 6 fagområder, se nedenfor. Skemaet laves individuelt på baggrund af den unges uddannelsesplan.

CVR: 66 94 68 19 

EAN: 5790002333361

Omstilling: 3524 8888 

Visitation: 2634 8888

Incitaskolen Hovedstaden
Haydnsvej 2, 3. sal
2450 København SV

Incita Herlev
Ellekær 14
2730 Herlev

Café Incita
Valby Kulturhus
Valgårdsvej 4-8
2500 Valby

Incita Hovedstaden
Ellebjergvej 52, 3. sal
2450 København SV

Incita Helsingør
Stengade 51, 1. sal,
3000 Helsingør

Incita Søborg
Fremtidsvej 7, 1. sal, værelse 117
2860 Søborg.

 Incita Silkeborg
Teglgårdsvej 2
8620 Kjellerup

Incita Aarhus
FO-Byen
Vester Allé 8B, 1. sal
8000 Aarhus C.