Om Incita

Incita er etableret som en erhvervsdrivende fond med flere afdelinger, som alle arbejder for at støtte målgrupper af ledige og sygemeldte med at finde beskæftigelse, uddannelse og afklaring om deres fremtid på arbejdsmarkedet. Blandt andet støtter vi unge på vej til et selvstændigt liv med beskæftigelse og størst mulig grad af selvforsørgelse.

I Incita tror vi på, at fællesskabet styrker dig fagligt og socialt. Vi bruger tid på at lære hinanden at kende og på at bekæmpe ensomhed, både for at få det bedre, og fordi det øger dine chancer for at lære at klare dig selv og få et godt liv efter din STU.

Alle lærer forskelligt, og derfor undersøger vi hvordan du bedst kan lide at lære nyt. Det betyder, at du kan få mere ud af uddannelsen.

Vi inddrager dig og din familie aktivt. Samtidig samarbejder vi med kommunen for at skabe de bedste vilkår for at hjælpe dig godt videre efter uddannelsen.

Incita kender mange hundrede virksomheder, som vi dagligt samarbejder med. Blandt andet om at praktikpladser til unge. Dine egne erfaringer på arbejdsmarkedet er meget værd, når du skal finde dine interesser og noget du kan uddanne dig i og arbejde med.

Incita Hovedstaden omfatter en produktion, som tilbyder services, industriel montage og produktion til virksomheder på almindelige markedsvilkår.

Incita Hovedstaden omfatter også Kilden i Incita, et arbejdsfællesskab for mennesker med senhjerneskader.