Uddannelse & metoder

Indslusning

En del af vores metode er at have et stabilt indslusningsforløb. Forløbet strækker sig over 12 uger og afsluttes med en fælles tur. Over de 12 uger kommer vi igennem de vigtigste ting for at de nye elever kan komme godt fra start. I starten fokuserer vi kulturen herunder fysiske omgivelser, lære navne og blive nysgerrige på hinanden. Vi fokuserer på klasseregler gennem samarbejdsøvelser, så der skabes ejerskab for klassen og fællesskabet. Eleverne præsenteres nu for et skema og deres digitale logbog. Fra uge 4 og frem vil de blive introduceret for Incitas værksteder så de i slutningen af introen kan beslutte hvilken linje de vil starte på.

Aktivitetsanalyse i arbejdet med ADL

Vi vil i starten og løbende lave aktivitetsanalyser sammen med eleverne som bygger på samtaler, interviews og observationer. Ud fra disse kan vi kan vi danne basis for at arbejde målrettet på at træne de ADL færdigheder, der er behov for. 
I aktivitetsanalysen skelnes der mellem personlige behov, uddannelses- og beskæftigelsesmæssige behov, fritidsbehov og færdigheder.

CVR: 66 94 68 19 

EAN: 5790002333361

Omstilling: 3524 8888 

Visitation: 2634 8888

Incitaskolen Hovedstaden
Haydnsvej 2, 3. sal
2450 København SV

Incita Herlev
Ellekær 14
2730 Herlev

Café Incita
Valby Kulturhus
Valgårdsvej 4-8
2500 Valby

Incita Hovedstaden
Ellebjergvej 52, 3. sal
2450 København SV

Incita Helsingør
Stengade 51, 1. sal,
3000 Helsingør

Incita Søborg
Fremtidsvej 7, 1. sal, værelse 117
2860 Søborg.

 Incita Silkeborg
Teglgårdsvej 2
8620 Kjellerup

Incita Aarhus
FO-Byen
Vester Allé 8B, 1. sal
8000 Aarhus C.